Jesteś tutaj:   

Skarbnik

Zadania Skarbnika Powiatu

Elżbieta Sobieszek - Skarbnik Powiatu
tel. (068)38 45 626
pokój nr 111

Do zadań Skarbnika Powiatu należy:

1. Zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu.

2. Wykonanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.

3. Nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania.

4. Zapewnienie sporządznia prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.

5. Kontrasygnowanie czynności prawnych skutujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie    upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.

6.Sprawowanie nadzoru nad służbami finasowo-księgowymi Starostwa.