2020

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2020 roku  (plik do pobrania)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok (plik do pobrania)

Uchwała RIO w sprawie wydania na wniosek opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji (plik do pobrania)

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku  (plik do pobrania)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 (plik do pobrania)

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Powiat Wolsztyński deficytu budżetu  (plik do pobrania)

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wolsztyńskiego  (plik do pobrania)

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Powiat Wolsztyński deficytu budżetu  (plik do pobrania)

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie WPF Powiatu Wolsztyńskiego na lata 2020-2028  (plik do pobrania)

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Wolsztyńskiego na 2020 rok  (plik do pobrania)

Projekt budżetu na 2020 rok (plik do pobrania)
Projekt WPF na lata 2020-2028 rok (plik do pobrania)