2018

Budżetu Powiatu na rok 2018

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2018r. 

Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za 2018 roku

Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za I półrocze 2018r. 

Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wolsztyńskiego na 2018 rok 

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wolsztyńskiego na 2018 rok 

Budżet Powiatu na 2018 rok  - 

Wieloletnia Pognoza Finansowa na 2018 rok  - 

 

 

Projekt Budżetu Powiatu na rok 2018

Opinia RIO o deficycie Budżetu Powiatu na 2018 rok  - 

Opina RIO o Projekcie Budżetu Powiatu na 2018 rok  - 

Opinia RIO o Projekcie Wieloletniej Pognozy Finansowej na lata 2018 do 2026  - 

Projekt Budżetu Powiatu na 2018 rok  - 

Projekt Wieloletniej Pognozy Finansowej na lata 2018 do 2026  -