2017

Budżetu Powiatu na rok 2017

Opinia RIO z wykonania budżetu za 2017 roku 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Opinia RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku 

Informacja Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego wykonania budżetu za I półrocze 2017 rok 

Uchwała RIO w sprawie wyżenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wolsztyńskiego na 2017 rok 

Uchwała RIO w sprawie wyżenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wolsztyńskiego na 2017 rok 

Budżet Powiatu na 2017 rok  - 

Wieloletnia Pognoza Finansowa na 2017 rok  - 

 

 

Projekt Budżetu Powiatu na rok 2017

Opinia RIO o możliwości sfinansowania przez Powiat Wolsztyński deficytu budżetu roku 2017 - 

Opinia RIO o projekcie wieloletnie prognozie finansowej Powiatu Wolsztyńskiego - 

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wolsztyńskiego na 2017 rok  - 

Projekt Budżetu Powiatu na 2017 rok  - 

Projekt Wieloletniej Pognozy Finansowej na lata 2017 do 2024  -