2016

Budżetu Powiatu na rok 2016

Uchwała RIO w sprawie wyżenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2016 rok 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 roku     

Uchwała RIO w sprawie wyżenia opinii o informacji z wykonania budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za I półrocze 2016 rok 

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku    

Uchwała RIO w sprawie wyżenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wolsztyńskiego na 2016 rok 

Uchwała RIO w sprawie wyżenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wolsztyńskiego na 2016 rok 

Budżet Powiatu na 2016 rok  - 

Wieloletnia Pognoza Finansowa na 2016 rok  - 

 

 

Projekt Budżetu Powiatu na rok 2016

Projekcie WPF Powiatu na 2016 rok  - 

Opinia o projekcie WPF Powiatu na 2016 rok  - 

Opinia o projekcie Budżetu Powiatu na 2016 rok  - 

Projekt Budżetu Powiatu na 2016 rok  - 

Projekt Wieloletniej Pognozy Finansowej na lata 2016 do 2024  -