2015

Budżet Powiatu na rok 2015

Opinia RIO z wykonania budżetu za 2015 roku 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 roku 

Opinia RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku 

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku 

Opinia RIO w sprawie wyżenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wolsztyńskiego na 2015 rok 

Opinia RIO w sprawie wyżenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wolsztyńskiego na 2015 rok 

Wieloletnia Pognoza Finansowa i Budżet Powiatu na 2015 rok  - 

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wolsztyńskiego na 2015 rok 

Opinia RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wolsztyńskiego na 2015 rok