2014

Budżet Powiatu na rok 2014

Opinia RIO na temat wykonania budżetu za 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu za 2014 roku 

Opinia RIO na temat wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku 

Budżet Powiatu na 2014 rok  - 

Wieloletnia Pognoza Finansowa na 2014 rok  -