2013

Budżet Powiatu na 2013 rok

Opinia RIO na temat budżetu za 2013 rok 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok 

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku 

Budżet Powiatu na 2013 rok i WPF wraz z załacznikami -