2008

Budżet Powiatu na 2008 rok

Budżet Powiatu na dzień 01-01-2008 roku - dochody (pobierz plik)

Budżet Powiatu na dzień 24-06-2008 roku - dochody (pobierz plik)

Budżet Powiatu na dzień 29-12-2008 roku - dochody (pobierz plik)

Budżet Powiatu na dzień 01-01-2008 roku - wydatki (pobierz plik)

Budżet Powiatu na dzień 24-06-2008 roku - wydatki (pobierz plik)

Budżet Powiatu na dzień 29-12-2008 roku - wydatki (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-NDS na dzień 30-03-2008 roku (pobierz plik)

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu za 2008 roku (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-NDS na dzień 31-12-2008 roku (pobierz plik)