2007

Budżet Powiatu na 2007 rok

Budżet Powiatu na dzień 30-04-2007 rok - dochody (pobierz plik)

Budżet Powiatu na dzień 31-05-2007 rok - dochody (pobierz plik)

Budżet Powiatu na dzień 31-12-2007 rok - dochody (pobierz plik)

Budżet Powiatu na dzień 01-01-2007 rok - wydatki (pobierz plik)

Budżet Powiatu na dzień 30-06-2007 rok - wydatki (pobierz plik)

Budżet Powiatu na dzień 31-12-2007 rok - wydatki (pobierz plik)

Infirmacja z wynonania budżetu za 2007 rok (pobierz plik)