2006

Budżet Powiatu na 2006 rok

Budżet Powiatu na dzień 01-01-2006 roku - dochody (pobierz plik)

Budżet Powiatu na dzień 01-01-2006 roku - wydatki (pobierz plik)

Budżet Powiatu na dzień 31-03-2006 roku - dochody (pobierz plik)

Budżet Powiatu na dzień 31-03-2006 roku - wydatki (pobierz plik)

Budżet Powiatu na dzień 30-04-2006 roku - dochody (pobierz plik)

Budżet Powiatu na dzień 31-10-2006 roku - wydatki (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-NDS na dzień 31-03-2006 roku (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-NDS na dzień 30-09-2006 roku (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-NDS na dzień 31-12-2006 roku (pobierz plik)