2019

Budżet Powiatu na rok 2019

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego sprawozdaniu o przebiegu wykonania budżetu za 2019 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2019 r -

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 -

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wolsztyńskiego na 2019 rok  (plik do pobrania)

Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wolsztyńskiego na 2019 rok 

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wolsztyńskiego na 2019 rok 

Budżet Powiatu na 2019 rok  - 

Wieloletnia Pognoza Finansowa na 2019 rok  - 

 

 

Projekt Budżetu Powiatu na rok 2019

 

Opinia RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wolsztyńskiego na lata 2019-2027

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wolsztyńskiego na 2019 rok

Projekt Budżetu Powiatu na 2019 rok  - 

Projekt Wieloletniej Pognozy Finansowej na lata 2019 do 2027  -