Jesteś tutaj:   

Wybory samorządowe 2018

 

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych POWIAT WOLSZTYŃSKI podlega pod Komisarza Wyborczego w Poznaniu II.

Adres siedziby:


Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu
ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań
tel. 61 8541335, fax. 618524916
Komisarz Wyborczy w Poznaniu II  - Rafał KWAŚNIK

właściwość terytorialna:
powiaty: grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, szamotulski, wolsztyński.

WYNIKI WYBORÓW

Wyniki wyborów - Powiat Wolsztyn

Wyniki wyborów w okręgach wyborczych  Powiatu Wolsztyńskiego

Okręg wyborczy nr 1

Okręg wyborczy nr 2

Okręg wyborczy nr 3

Wybory do Sejmiku - zestawienie zbiorcze z terenu Powiatu

 

Plan dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wolsztynie

Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w celu zarejestrowania list kandydatów do Rady Powiatu.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wolsztynie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wolsztyńskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Owieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wolsztyńskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Nr 4/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wolsztynie z dnia 26.09.2018 w sprawie skreślenia kandydata z listy

Uchwała Powiatowej Komisji WYborczej w Wolsztynie nr 3/2018 w sprawie powołania Pełnomocnika ds obsługi Informatycznej Powiatowej Komisji Wyborczej  

Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w Wolsztynie nr 2/2018 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji

Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w Wolsztynie nr 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji

Postanowienie  Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jendostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Postanowienie  Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Wolsztynie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczychw wyborach organów jendostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach - wzór wniosku

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o podziale Województwa na okręgi wyborcze.

Informacja dotycząca zgłoszenia listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu oraz druki do pobrania

Informacja dotycząca zgłoszenia listy kandydatów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w wyborach oraz druki do pobrania

Obwieszczenie Starosty Wolsztyńskiego w sprawie informacji o okręgach wyborczych i ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rady powiatu 

Komunikaty komisarzy wyborczych w Poznaniu w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

Komunikaty komisarzy wyborczych w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie podziału Województwa Wielkopolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym Okręgu Wyboczym.  

Zarządzenie nr 56/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.