Informacja o planowanych zgromadzeniach publicznych

 

Zgromadzenie publiczne - 26.09.2020 r.

Zgromadzenia publiczne organizowane na terenie miasta Wągrowca w 2020 roku:

26.09.2020 r. - Zgromadzenie Publiczne

1. Cel zgromadzenia - "Uczczenie 100-ej rocznicy istnienia i działalności harcerstwa na ziemi wągrowieckiej"

2. Organizator - osoba prywatna

3. Czas trwania - 10 h (godz. 08:00-18:00)

4. Miejsce: początek - Wągrowiec, Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1; zakończenie  - Wągrowiec, ul. Kościuszki (Amfiteatr Miejski).

5. Organizator przewiduje przejście ulicami Wągrowca: Reja i Kościuszki (10:00-10:20).

6. Przewidywana liczba uczestników: 300 osób

7. Data wpłynięcia wniosku: 18.09.2020 r.

 

Uwagi: Tryb normalny