ROK 2021

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2021 r.

 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA WYDANYCH W 2021 r.
Numer zarządzenia 
i data wydania
Zarządzenie w sprawie Do pobrania
1/2021
05.01.2021
 sprzedaży nieruchomości
DOC
2/2021
05.01.2021
 sprzedaży nieruchomości
DOC
3/2021
05.01.2021
 sprzedaży nieruchomości
DOC
4/2021
15.01.2021
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2021 rok
DOC
5/2021
19.01.2021
 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2021-2033
DOC
6/2021
19.01.2021
 organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
DOC
7/2021
19.01.2021
 zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepelnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub osrodka umozliwiajacego realizację obowiazku szkolnego i obowiazku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych
DOC
8/2021
20.01.2021
 regulaminu  udzielania zamówień  publicznych, których  wartość  nie  przekracza kwoty 130.000  złotych
DOC
9/2021
21.01.2021
 ustalenia planu dofiansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2021
DOC
10/2021
25.01.2021
 wydzierżawienia nieruchomości
DOC
11/2021
25.01.2021
 wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Miejskiej Wągrowiec
DOC
12/2021
25.01.2021
 wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Wagrowcu programu "Mobilny urzędnik" oraz nadania mu regulaminu
DOC
13/2021
25.01.2021
 o zmianie zarządzenia w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł
DOC
14/2021
27.01.2021
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok
DOC
15/2021
27.01.2021
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2021 rok
DOC
16/2021
27.01.2021
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2021 rok
DOC
17/2021
29.01.2021

 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rektrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wągrowiec

DOC
18/2021
01.02.2021

 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiacym załącznik do zarządzenia nr 1/2021 z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

DOC
19/2021
01.02.2021

 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiacym załącznik do zarządzenia nr 2/2021 z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

DOC
20/2021
01.02.2021

 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiacym załącznik do zarządzenia nr 3/2021 z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

DOC
21/2021
04.02.2021

 zmiany wydatków budżetu na 2021 rok

DOC
22/2021
04.02.2021

  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2021 rok

DOC
23/2021
09.02.2021

  przyznania dotacji

DOC
24/2021
10.02.2021

 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu świadczenia usług teleopiekuńczych w ramach projektu "Bransoletka życia - w trosce o wągrowieckich seniorów - pilotaż"

DOC
25/2021
23.02.2021

 ogłoszenia o pierwszym przetargu  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec

DOC
26/2021
23.02.2021

 ogłoszenia pierwszych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Wągrowiec

DOC