Zamówienia których wartość jest równa lub przekracza 130.000 zł

Informacja dotycząca prowadzonych postępowań

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 euro dostępne sa na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu w zakładce postępowania.