Jesteś tutaj:   

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów osobowych (mikrobusów) na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki od nr 1 do nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacja o unieważnieniu

Lista wiadomości