Wybory uzupełniające do Senatu RP

Prawo wyborcze

Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu RP

Obwody głosowania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 3 stycznia 2011 r. - Podział miasta na obwody głosowania

Obwodowe Komisje Wyborcze

Formularz zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Wągrowcu