Wybory Prezydenta RP - 20 czerwca 2010 r.

Wyniki wyborów

I TURA - Głosowanie 20 czerwca 2010 r.: 

1. Frekwencja wyborcza w mieście Wągrowiec wg stanu na godz. 8:00, 13:00 i 17:00

2. Zbiorcze wyniki wyborów Prezydenta RP w mieście Wągrowiec

II TURA - Głosowanie 04 lipca 2010 r.: 

1. Frekwencja wyborcza w mieście Wągrowiec wg stanu na godz. 8:00, 13:00 i 17:00

2. Zbiorcze wyniki wyborów Prezydenta RP w mieście Wągrowiec