Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

DO POBRANIA:

1. Regulamin Organizacyjny UM - obowiązuje od 1stycznia 2020 r. 

    - Zarządzenie nr 199/2019 z dnia 19.12.2019 r.

2. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego - obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r. 

    - Zarządzenie nr 49/2020 z dnia 27.03.2020 r.

2a. Zmiana zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu 

      - Zarządzenie nr 54/2020 z dnia 7.04.2020 r .

3.  Zmiana Regulaminu Organizacyjnego - obowiązuje od 1 września 2020 r. 

     - Zarządzenie nr 157/2020 z dnia 24.08.2020 r.