Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w lipcu 2020 r.

 

2 lipca godz. 16.30 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji -Rozpatrzenie skargi.

-

8 lipca godz. 16.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 301- temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję - I część.

-

13 lipca godz. 16.00 - Komisja Budżetowa - Urząd Miejski sala 301- temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję - I część.

-

14 lipca godz. 16.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej - Urząd Miejski sala 301- temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję - I część.

-

16 lipca godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Starostwo Powiatowe sala sesyjna 109 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję - II część.

-

16 lipca godz. 17.00 - Komisja Budżetowa - Starostwo Powiatowe sala sesyjna 109 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję - II część.

-

16 lipca godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej - Starostwo Powiatowe sala sesyjna 109 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję - II część.