Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu we wrześniu 2019 r.

2 września godz. 16.00 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Rozpatrzenie wniosku.

-

3 września godz. 15.00 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Stan oświetlenia miejskiego - koszty remontu i koszty utrzymania.

-

5 września godz. 15.00 - Komisja Rewizyjna - posiedzenie wyjazdowe - temat komisji - Kontrola funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji.

-

9 września godz. 16.00 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Rozpatrzenie wniosku.

-

10 września godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Żywienie dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku. Polityka społeczna miasta - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wizja i wyzwania.

-

11 września godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - posiedzenie wyjazdowe - temat komisji - Funkcjonowanie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.

-

12 września godz. 16.00 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Rozpatrzenie wniosku.

-

16 września godz. 17.00 - Komisja Budżetowa - Urząd Miejski sala 201  - temat komisji - Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 r.

-

18 września godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 201- temat komisji - Koncepcja płatnej strefy parkowania.

-

23 września godz. 17.00 - Komisja Budżetowa- Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.

-

24 września godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.

-

25 września godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.