Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w listopadzie 2019 r.

4 listopada godz. 15.30 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - kontrola stanu, potrzeb i wydatków związanych z utrzymaniem nabytego mienia (Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Regionalne)

-

4 listopada godz. 16.00 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.

-

12 listopada godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Aktywność obywatelska szkół - promocja szkół realizujących działania służące aktywności społecznej uczniów, promowanie aktywności międzyszkolnej, fundusz wynagrodzeń dla nauczycieli, debaty międzyszkolne, kontakt szkół z Urzędem Miejskim, działania szkół na rzecz lokalnej społeczności, wolontariusze w instytucjach. Wykluczenia społeczne (niepełnosprawność, rasizm, homofobia, sytuacja materialna, inne).

-

18 listopada godz. 15.30 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.

-

18 listopada godz. 17.00 - Komisja Budżetowa- Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Analiza projektu budżetu na 2020 rok.

-

18 listopada godz. 15.30 - Komisja Rewizyjna - posiedzenie wyjazdowe - temat komisji - Kontrola finansowa imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury oraz Urząd Miejski w 2018 roku i w pierwszej połowie 2019 r.

-

20 listopada godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Modernizacja promenady i możliwość budowy nowej plaży miejskiej nad Jeziorem Durowskim. Uruchomienie procesu poprawienia wyglądu promenady nadrzecznej oraz zagospodarowanie terenów przyległych do skrzyżowania rzek.

-

25 listopada godz. 17.00 - Komisja Budżetowa - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję

-

26 listopada godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.

-

27 listopada godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 201- temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.