Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w marcu 2019 r.

4 marca godz. 16.30 - Komisja Rewizyjna - posiedzenie wyjazdowe - temat komisji -Analiza sytuacji finansowej i ekonomicznej Spółki Aquapark w latach 2016-2018.
-
5 marca godz. 16.00 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Rozpatrzenie skargi.
-
11 marca godz. 17.00 - Komisja Budżetowa - posiedzenie wyjazdowe - temat komisji - Ocena prawidłowości i zasadności gospodarowania środkami finansowymi za 2018 rok przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.
-
12 marca godz. 16.00 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Rozpatrzenie skargi.
-
12 marca godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - Urząd Miejski sala 201- temat komisji - Inicjatywa Komisji - organizacja forum kultury małego miasta. Posiedzenie poświęcone sytuacji klubu sportowego Nielba: także możliwość nowych sekcji - lekkoatletyczna, dla osób z niepełnosprawnościami.
-
13 marca godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Dyskusja na temat stanu i ilości dróg. Przedstawienie przez organ wykonawczy wykazu dróg miejskich z podaniem ich nawierzchni, długości  i liczby domów tam wybudowanych oraz przekazanie informacji, jak długo wągrowczanie tam mieszkają. Dyskusja dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców miasta (doświetlenie przejść dla pieszych, usunięcie starych słupów energetycznych na Berdychowie).
-
18 marca godz. 16.30 - Komisja Rewizyjna - posiedzenie wyjazdowe - temat komisji -Kontrola finansowa inwestycji oraz analiza rekrutacji dzieci do żłobka.
-
19 marca  godz. 15.00 - Doraźna Komisja Statutowa - Urząd Miejski sala 201
-
25 marca godz. 17.00 - Komisja Budżetowa- Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.
-
26 marca godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - Urząd Miejski sala 201  - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.
-
27 marca godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.