Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń zdalnych Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w kwietniu 2021 r.

6 kwietnia godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - temat komisji - Biblioteki szkolne - stan księgozbioru w podległych placówkach.
-
7 kwietnia godz. 17.00 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji- temat komisji - Rozpatrzenie petycji.
-
8 kwietnia godz. 16.00 - Komisja Rewizyjna - temat komisji - Emisja obligacji komunalnych Miasta Wągrowca.
-
12 kwietnia godz. 16.00 - Komisja Rewizyjna - temat komisji - Bezpieczeństwo w mieście (monitoring, oświetlenie, przejście dla pieszych).
-
12 kwietnia  godz. 17.00 - Komisja Budżetowa- temat komisji - Sprawozdanie  z działalności jednostek oświatowych.
-
14 kwietnia godz. 18.00 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji- temat komisji - Rozpatrzenie petycji.
-
19 kwietnia godz. 16.00 - Komisja Rewizyjna - temat komisji - Badanie wykonania budżetu za 2020 r. z procedurą absolutoryjną.
-
21  kwietnia godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - temat komisji - Analiza prac nad  prowadzonymi przez Gminę Miejską Wągrowiec inwestycjami z zakresu sportu, rekreacji i turystyki. Ocena aktualnej infrastruktury służącej turystyce i rekreacji na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec. Perspektywa pozyskania środków zewnętrznych na rzecz rozwoju i promocji miasta oraz sportu, rekreacji i turystyki.
-
27 kwietnia godz. 16.00 - Komisja Budżetowa- temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.
-
27 kwietnia godz. 16.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.
-
27 kwietnia godz. 16.00 - Komisja Rozwoju Miasta - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.