Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w marcu 2018 r.

 

 

6 marca godz. 16.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - Urząd Miejski sala 301  - temat komisji - Zmiany w sieci placówek oświatowych w kontekście zmian systemowych w oświacie - skutki kadrowe, finansowe i organizacyjne reformy systemu edukacji.

-

8 marca godz. 16.00 - Komisja Budżetowa -  posiedzenie wyjazdowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej  - temat komisji - Analiza działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Wągrowcu oraz plany na przyszłość.

-

12 marca godz. 14.30 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Kontrola legalności, rzetelności, celowości wybranych zadań realizowanych przez Urząd Miejski w 2017 roku.

-

16 marca godz. 14.30 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 201  - temat komisji - Analiza realizacji wniesionych wniosków i skarg przez mieszkańców oraz radnych do Burmistrza w 2017 roku.

-

21 marca godz. 16.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 201  - temat komisji - Kwestia płatnej strefy parkowania i rewitalizacja śródmieścia Wągrowca.

-

15 marca godz. 16.00 -  wspólne posiedzenie komisji Rady - Urząd Miejski sala 301  - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.