Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

 
Najbliższa nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie się 13 września 2018 r. o godz. 16.00 w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul.Kościuszki 15.
 
Porzadek obrad:
  1. Otwarcie sesji
  2. Sprawy regulaminowe.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Wągrowcu, Rady Powiatu Wągrowieckiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wyborów Burmistrza Miasta Wągrowca, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/281/2018 Rady Miejskiej  w Wągrowcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
  5. Podjęcie uchwały o zmianie  uchwały budżetowej  na 2018 r.
  6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2033.
  7. Zamknięcie sesji.
 Materiały na sesję znajdują sie w BIP-ie Urzędu Miejskiego w zakładce - Projekty uchwał Rady Miejskiej.

 Przewodniczacy Rady Miejskiej w Wagrowcu

                         Wiesław Zając