ROK 2019

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
 
Lp.  Imię i nazwisko Radnego 

   Data zgłoszenia   

Przedmiot zapytania/interpelacji
(skan)
Odpowiedź Burmsitrza
(skan)
 1
Andrzej Reis
 29.04.2019
 2  Szymon Filut  31.05.2019  dot. wyremontowania domków letniskowych znajdujacych się na polu kempingowym na terenie OSiR-u  POBIERZ
 3
 Robert Kotecki
Włodzimierz Naumczyk
 29.10.2019  dot. Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami  POBIERZ
 4  Robert Kotecki
 Włodzimierz  Naumczyk
 29.10.2019  dot. wezwania GIOŚ do sprawdzenia procedur na wypadek poważnej awarii w oczyszczalni ścieków  POBIERZ
 5  Alicja Trytt  29.10.2019  dot. poprawy jakości powietrza w Wągrowcu POBIERZ
 6  Alicja Trytt 29.10.2019 dot. utrzymania czystości w mieście POBIERZ
7  Alicja Trytt 06.11.2019 dot. sposobu realizacji przez Gminę Miejską Wągrowiec Programu Priorytetowego Czyste Powietrze POBIERZ
8  Alicja Trytt 06.11.2019 dot. wykonania przez Pana Burmistrza kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska POBIERZ