Jesteś tutaj:   

Prawo miejscowe

GOSPODARKA KOMUNALNA

GOSPODARKA KOMUNALNA

Numer i data podjęcia Uchwały
Uchwała Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie
Dziennik Urzędowy,
w którym ogłoszono uchw
ałę
27/2006   
29.06.2006
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego:
Nr 140, poz. 3429 z 07.09.2006 r.
XXXVIII/277/2010 
25.02.2010
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 90 poz. 1751 z 10.05.2010 r.
XXII/132/2012  18.12.2012
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
z 10 stycznia 2013 r. poz. 354
XXII/166/2020
28.05.2020


Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 8 czerwca 2020 r. poz. 4750
XVIII/130/2020
30.01.2020
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 6 lutego 2020 r. poz.1357
XIX/147/2020
27.02.2020
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z  4 marca 2020 r. poz.2107
XVIII/132/2020
30.01.2020
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 6 grudnia 2020 r. poz. 1359
XXII/167/2020
28.05.2020
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 8 czerwca 2020 r. poz. 4751
 
XVIII/131/2020
30.01.2020
 zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujacych bioodpady stanowiace odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 6 lutego 2020 r. poz. 1358