Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp doliny rzeki Wełny w rejonie ulicy Piaskowej.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie ulicy Piaskowej.

 

Tekst mpzp doliny rzeki Wełny w rejonie ulicy Piaskowej.

Rysunek mpzp doliny rzeki Wełny w rejonie ulicy Piaskowej.

Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp doliny rzeki Wełny w rejonie ulicy Piaskowej.