Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - obwieszczenia

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp obszaru położonego rejonie Jeziora Durowskiego.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połozonego w rejonie Jeziora Durowskiego.