DRUKI WNIOSKÓW I FORMULARZY

1. DRUKI OFERT I WNIOSKÓW

1) Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie otwartego konkursu ofert, zgodna z Rozprządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz.U. 2016, poz. 1300) [POBIERZ];

2) Oferta realizacji zadania publicznego dotycząca tzw. REGRANTINGU, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz.U. 2016, poz. 1300). [POBIERZ];

3) Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym, zgodna z  Rozprządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2055) [ POBIERZ ];

4) Wniosek na wsparcie projektu z zakresu rowoju sportu, zgodny z Uchwałą Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu. [POBIERZ].

 

2. DRUKI SPRAWOZDAŃ

1) Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, zleconego do realizacji w trybie konkursowym,zgodne z Rozprządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umow dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań
(Dz.U. 2016 poz. 1300)
  [POBIERZ];

2) Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, zleconego do realizacji w trybie pozakonkursowym, zgodne z  Rozprządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2055) [POBIERZ] ;

3) Sprawozdanie z relizacji projektu sportowego, zgodne z Uchwałą Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu. [POBIERZ] .