Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

na stanowisko specjalisty ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Małgorzata Wróblewska

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Małgorzata Wróblewska uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 12 marca 2021 r.

 

                                                                                           Burmistrz Miasta

                                                                                     /-/  Jarosław Berendt