Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. egzekucji administracyjnej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. egzekucji administracyjnej

 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Agnieszka Wiertel

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Agnieszka Wiertel uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 16 marca 2021 r.

                                                                                                 Burmistrz Miasta

                                                                                          /-/  Jarosław Berendt