Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. bezpieczeństwa i monitoringu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

na stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa i monitoringu
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Piotr Kuźniarek

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pan Piotr Kuźniarek uzyskał pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Wągrowiec, dnia 28 lutego 2019 r.

 

                                                                   Burmistrz Miasta

                                                             /-/  Jarosław Berendt