Jednostki upowszechniania kultury i sportu

Rejestr Instytucji Kultury

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY MIASTA WĄGROWCA

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012, poz. 189).

Sposób udostępniania danych poprzez: stronę BIP, wydanie na wniosek odpisu z rejestru instytucji kultury lub przeglądanie akt rejestrowych i ksiąg rejestrowych instytucji kultury w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu w godzinach urzędowania tj. poniedziałek 8.00-17.00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:30.

Urząd Miejski w Wągrowcu
ul. Kościuszki 15a
62-100 Wągrowiec

Wydział Kultury, Sportu,
Turystyki i Promocji Miasta
Pokój 102

Tel. 67 26 80 305 lub 332
Email: t.hoffmann@wagrowiec.eu

Osoba do kontaktu: Tomasz Hoffmann 

Pliki do pobrania: