D/W/2/2016

Lp.   Karta informacyjna  
1 Numer karty/rok  D/W/2/2016
2 Rodzaj dokumentu  wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu  ochrona zwierząt oraz roślin 
4 Nazwa dokumentu  wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
5 Zakres przedmiotowy dokumentu  wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 świerków przy ul. Kcyńskiej
6 Obszar, którego dokument dotyczy  Miasto Wągrowiec 
7 Znak sprawy  TI.6131.3.2016 
8 Dokument wytworzył  Arkadiusz Kiszka 
 9 Data dokumentu  12.01.2015 
 10 Dokument zatwierdził  Nie dotyczy
 11 Data zatwierdzenia dokumentu  Nie dotyczy
 12 Miejsce przechowywania dokumentu  Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 03 25, miasto@wagrowiec.eu
 13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  Nie dotyczy 
14 Czy dokument jest ostateczny  tak 
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  brak
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie  21.01.2016
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  Dane wnioskodawcy - ustawa o ochronie danych osobowych
18 Uwagi  Brak