Decyzje i postanowienia

76.POSTANOWIENIE - rozbudowA sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Osada III w Wągrowcu, woj. Wielkopolskie (2-02/14)(8.09.2014 R.)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

2/2014

2.       

Rodzaj dokumentu

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko

3.       

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

4.       

Nazwa dokumentu

Postanowienie

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Osada III w Wągrowcu, woj. Wielkopolskie

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.6220.8.2014

8.       

Dokument wytworzył

Urząd Miejski w Wągrowcu

9.       

Data dokumentu

8.09.2014 r.

10.   

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1-03/14

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

8.09.2014 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

18.   

Uwagi

brak

Lista wiadomości