Postanowienia i decyzje

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Wągrowca

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 – 3/ 2008
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie  na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  na  terenie miasta Wągrowca    
3 Znak sprawy
TI.OS 6437 /  2  /2008
4 Data wydania 25.03. 2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ KAR – MIR Mirosław Karczewski ul. Plażowa 10 Kobylec
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 2771
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15AWydział Inf. Arch. I Ekologii pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne Tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie 1-  3 / 08    
12 Uwagi  

Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Wągrowca

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 – 2/ 2008
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia  Zezwolenie  na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  na  terenie miasta Wągrowca    
3 Znak sprawy
TI.OS 6437 /  6  /2008
4 Data wydania 11.11.2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy FUNEL Firma Handlowo – Usługowa Danuta Jarzina ul. Karwowskiego 7/12 60 -724 Poznań
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 7369
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15AWydział Inf. Arch. I Ekologii pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne Tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie 1-  2 / 08    

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Wągrowca

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 – 1/ 2008
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia  zezwolenie  na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Wągrowca  
3 Znak sprawy
TI.OS 6437 /  5  /2008
4 Data wydania 26.11.2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy TOI TOI  Systemy Sanitarne  03 -044 Warszawa  ul. Płochocińska 29
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 738284
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15AWydział Inf. Arch. I Ekologii pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne Tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie 1-  1 / 08    
12 Uwagi