Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

5. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
TI.I.13
10.03.2011
ZEZWOLENIE NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, pokój nr 7, ul. Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 34
II. PODSTAWA PRAWNA:
 • 1. art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),
 • 2. § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.
  w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz. U. z 2003r., Nr 77, poz. 687),
 • 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635
  z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
IV. OPŁATY:
        podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł
 • opłatę skarbową można uiścić:
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego: 
  Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • zgodnie z Kodeksem Postępowania  Administracyjnego - do 1 miesiąca.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VII. UWAGI:
 
Lista wiadomości