Dzisiaj jest piątek, 21 lutego 2020r. Imienieny Eleonory i Feliksa
Powiatowe Spotkanie z Kulturą.

Powiatowe Spotkanie z Kulturą.

W niedzielne popołudnie  w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku odbyło się tradycyjne, coroczne Powiatowe Spotkanie z Kulturą. Wydarzenie było znakomitą okazją do uhonorowania działających na terenie powiatu kaliskiego osób, zespołów ludowych, orkiestr dętych, kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń za wkład i zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju i promocji powiatu kaliskiego w dziedzinie kultury za 2018 rok. Wydarzenie uświetniła opera Stanisława Moniuszki "Straszny Dwór" w wykonaniu studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Nagrody wręczali Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz oraz przedstawiciele poszczególnych gmin, które tradycyjnie były wnioskodawcami osób i podmiotów wyróżnionych jako najwybitniejsze w zakresie działalności w obszarze kultury za miniony rok. Podczas Powiatowego Spotkania z Kulturą przyznano łącznie: 3 nagrody honorowe oraz 13 nagród finansowych.

Uchwałą Zarządu Powiatu Kaliskiego nagrodę  finansową z terenu gminy Koźminek  otrzymała Pani  Donata Paruszewska nauczyciel języka polskiego i historii w Szkole Podstawowej w Koźminku.

Pani Donata Paruszewska aktywnie działa na rzecz upowszechniania kultury w gminie Koźminek, w szczególności w zakresie kultywowania historii i tradycji lokalnych. W ramach tej działalności gromadzi filmy i zdjęcia dokumentujące przemiany architektoniczne w swojej Małej Ojczyźnie w Koźminku. Swoim działaniem uwrażliwia młodzież na historię, tradycję, religię i kulturę, będące dziedzictwem kulturalnym współczesnego pokolenia. Z ogromną pasją próbuje przypomnieć i zachować dla potomnych informacje o losach ludności żydowskiej mieszkającej w Koźminku.

 

Foto: Agnieszka Forster/ Andrzej Paruszewski