logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
2018 rokModyfikacja dokumentu2020-05-29 10:46:12Bartosz Przybylski
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2019 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 złUtworzenie dokumentu2020-05-29 10:45:43Bartosz Przybylski
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2019 udzielono pomocy publicznejUtworzenie dokumentu2020-05-29 10:44:41Bartosz Przybylski
2019 rokModyfikacja dokumentu2020-05-29 10:40:53Bartosz Przybylski
2019 rokModyfikacja dokumentu2020-05-29 10:40:50Bartosz Przybylski
2019 rokModyfikacja dokumentu2020-05-29 10:40:44Bartosz Przybylski
2019 rokUtworzenie dokumentu2020-05-29 10:40:19Bartosz Przybylski
WB1-PP.6733.40.2020Utworzenie dokumentu2020-05-28 14:47:16Bartosz Przybylski
WB1-PP.6733.29.2020Modyfikacja dokumentu2020-05-28 14:45:52Bartosz Przybylski
WB1-PP.6733.29.2020Utworzenie dokumentu2020-05-28 14:45:43Bartosz Przybylski
2020 rokModyfikacja dokumentu2020-05-28 14:43:37Bartosz Przybylski
18 Budowa przyłącza wody przy placu zabaw w Skrzynkach wraz z odcinkiem sieci wodociągowejModyfikacja dokumentu2020-05-28 14:29:21Bartosz Przybylski
WB1-PP.6733.25.2020Utworzenie dokumentu2020-05-28 13:10:14Bartosz Przybylski
11 Budowa ulicy Wierzbowej w miejscowości KamionkiModyfikacja dokumentu2020-05-27 20:03:51Bartosz Przybylski
20 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądki wraz z infrastrukturą techniczną, ścieżkami rowerowymi i ciągami komunikacyjnymiModyfikacja dokumentu2020-05-27 18:14:51Bartosz Przybylski
20 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądki wraz z infrastrukturą techniczną, ścieżkami rowerowymi i ciągami komunikacyjnymiModyfikacja dokumentu2020-05-27 18:09:17Bartosz Przybylski
20 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądki wraz z infrastrukturą techniczną, ścieżkami rowerowymi i ciągami komunikacyjnymiModyfikacja dokumentu2020-05-27 18:08:55Bartosz Przybylski
20 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądki wraz z infrastrukturą techniczną, ścieżkami rowerowymi i ciągami komunikacyjnymiModyfikacja dokumentu2020-05-27 16:31:49Bartosz Przybylski
20 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądki wraz z infrastrukturą techniczną, ścieżkami rowerowymi i ciągami komunikacyjnymiModyfikacja dokumentu2020-05-27 16:25:19Bartosz Przybylski
20 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądki wraz z infrastrukturą techniczną, ścieżkami rowerowymi i ciągami komunikacyjnymiUtworzenie dokumentu2020-05-27 16:25:12Bartosz Przybylski