logo
logo bip
Pismo z dnia   Nr pisma:  Przedmiot wnioski:  Wydział merytoryczny  Wniosek PDF  Odpowiedż na wniosek PDF
09.01.2019r. 759/2019 Wniosek o udostępnienie rejestrów cywilnoprawnych od 2010 roku przez wszystkie gminne jednostki organizacyjne oraz  zestawień wydatków z budżetu gminy
Wydział Administracyjno-Organizacyjny
 Wniosek PDF   
08.01.2019r.  666/2019  Przekazanie informacji dotyczących hoteli dla psów Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W powyższych wnioskach nastąpiło wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.