logo
logo bip

13 Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych i skoczni wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

12 Budowa dróg ul. Mikołajczyka, Droździka, Wójkiewicza, ks. Szczepana Janasika, Ładnej w Kórniku obręb Bnin z kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną i usunięciem kolizji

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

8 Budowa oświetlenia drogowego na ulicach Pod Borem i Pod Lasem w Borówcu

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

11 Przebudowa ulicy Różanej w miejscowości Borówiec

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

9 Budowa ul. Granitowej w miejscowości Kamionki oraz łącznika pomiędzy ul. Szafirową a ul. Graniczną w miejscowości Kamionki i Borówiec

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

10 Budowa oświetlenia ulicy Kuśnierskiej, Pocztowej i Kolegiackiej w Kórniku

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

7 Budowa parkingu przy ulicy Krasickiego w miejscowości Kórnik

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

6 Budowa wiaty piknikowej, siłowni zewnętrznej i boiska do streetballu oraz doposażenie placu zabaw w Prusinowie

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Kontynuacja przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na bibliotekę w Kórniku przy ulicy Rynek 16 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

4 Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego etap III (część II)

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Korekta informacji o rozstrzygnięciu przetargu

5 Budowa oświetlenia drogowego w Kamionkach na ulicach: Cynamonowej, Wodnej,Krzemiennej, Zielnej

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

27 Budowa odwodnienia fragmentu ulicy Zwierzynieckiej w Kórniku - Bninie

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu