logo
logo bip

23 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ w wersji Word
 4. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna TUTAJ

25 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Kórnik - SEKTOR II

 1. Ogłoszenie o zamówieniu TED
 2. ESPD
 3. SIWZ
 4. Załącznik nr 5 do SIWZ - umowa
 5. Załączniki nr 1-4 i 6 do SIWZ
 6. Kalkulacja kosztów usługi odbierania i transportu odpadów
 7. Ogłoszenie o zamówieniu TED - sprostowanie

24 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Kórnik - SEKTOR I

 1. Ogłoszenie o zamówieniu TED
 2. ESPD
 3. SIWZ
 4. Załącznik nr 5 do SIWZ - umowa
 5. Załączniki nr 1-4 i 6 do SIWZ
 6. Kalkulacja kosztów usługi odbierania i transportu odpadów
 7. Ogłoszenie o zamówieniu TED - sprostowanie

21 Budowa drogi gminnej - działka nr ewid. 235/9 w Borówcu

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ w wersji word
 4. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna TUTAJ
 5. Informacja z otwarcia ofert

22 Przebudowa ul. Steckiego w Kórniku (od OSP Kórnik do ul. 20 Października)

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ w wersji word
 4. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna TUTAJ
 5. Informacja z otwarcia ofert

20 Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczodrzykowie

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki w wersji word
 4. Dokumentacja wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna TUTAJ
 5. Informacja z otwarcia ofert

 

19 Zadanie nr 1: Budowa siłowni i placu zabaw w Pierzchnie; Zadanie nr 2: Budowa placu zabaw w Kórniku (przy ul. Witosa)

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ w wersji word
 4. Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową dostępna tutaj
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 6. SIWZ
 7. Informacja z otwarcia ofert

16 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załączniki w wersji word
 4. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 5. Odp. do zapytań oferentów nr 1
 6. Odp. do zapytań oferentów nr 2
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

17 Budowa zaplecza szatniowego przy boisku w Szczodrzykowie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załączniki w wersji word
 4. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 5. Informacja z otwarcia ofert

18 Utwardzenie terenu działek pod parking wraz z odwodnieniem w Robakowie w rejonie ulicy Cmentarnej

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załączniki w wersji word
 4. Dokumentacja projektowa wraz z opisem technicznym i przedmiarem robót dostępna tutaj
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 6. Informacja z otwarcia ofert

15 Budowa oświetlenia przy ulicy Szczególnej i Szczodrej w Szczytnikach

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wesji word
 5. Informacja z otwarcia ofert

14 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Błażejewskiej i Śremskiej w Kórniku

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki w wersji word
 4. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 5. Odp. do zapytań oferentów 1
 6. Załącznik do odpowiedzi nr 1
 7. Odp. do zapytań oferentów 2
 8. Informacja z otwarcia ofert

13 Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych i skoczni wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki w wersji word
 4. Dokumentacja wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 5. Informacja z otwarcia ofert

 

12 Budowa dróg ul. Mikołajczyka, Droździka, Wójkiewicza, ks. Szczepana Janasika, Ładnej w Kórniku obręb Bnin z kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną i usunięciem kolizji

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Klauzula informacyjna RODO
 5. Załączniki w wersji word
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Wezwanie do przedłuzenia terminu związania ofertą

11 Przebudowa ulicy Różanej w miejscowości Borówiec

1.Ogłoszenie

2.SIWZ

3.Dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót wraz z opisem technicznym dostępna tutaj

4.Klauzula informacyjna RODO

5.Załączniki w wersji word

6. Informacja z otwarcia ofert

9 Budowa ulicy Granitowej w miejscowości Kamionki oraz łącznika pomiędzy ul.Szafirową a ul.Graniczną w miejscowości Kamionki i Borówiec

1.Ogłoszenie

2.SIWZ

3.Dokumentacja projektowa dostępna tutaj

4.Klauzula informacyjna RODO

5. Załączniki w wersji word

6. Odp. do zapytań oferentów

7.Informacja z otwarcia ofert

10 Budowa oświetlenia ulicy Kuśnierskiej, Pocztowej i Kolegiackiej w Kórniku

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót dostępna tutaj

4.Klauzula informacyjna RODO

5. Załączniki w wersji word

6.Informacja z otwarcia ofert

7 Budowa parkingu przy ulicy Krasickiego w miejscowości Kórnik

1.Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj

4. Klauzula informacyjna RODO

5. Załączniki w wersji word

6. Odp. do zap. oferentów 1

7. Odp. do zap. oferentów 2

8. Odp. do zap. oferentów 3

9. Informacja z otwarcia ofert

8 Budowa oświetlenia drogowego na ulicach Pod Borem i Pod Lasem w Borówcu

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj

4. Klauzula informacyjna RODO

5. Załączniki w wersji word

6. Infomacja z otwarcia ofert

7.Odpowiedź do zap. oferentów 1

8.Odpowiedź do zap. oferentów 2

9. Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą

 

6 Budowa wiaty piknikowej, siłowni zewnętrznej i boiska do streetballu oraz doposażenie placu zabaw w Prusinowie (dz.9/3) gm. Kórnik

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj

4. Klauzula informacyjna RODO

5. Załączniki w wersji word

6. Informacja z otwarcia ofert

Kontynuacja przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na bibliotekę w Kórniku przy ulicy Rynek 16 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj

4. Klauzula informacyjna RODO

5 Załączniki w wersji word

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

7. Odpowiedź do zap. oferentów

8. Zmiana rozdz. XXX Ogólne warunki umowy - Projekt umowy

9. Informacja z otwarcia ofert

10. Korekta informacji z otwarcia ofert

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

4 Budowa promenady spacerowej wzdłuż Jeziora Kórnickiego etap III (część II)

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumenatcja projektowa dostępna tutaj
 4. Klauzula informacyjna RODO
 5. Załączniki w wersji word
 6. Informacja z otwarcia ofert

5 Budowa oświetlenia drogowego w Kamionkach na ulicach: Cynamonowej, Wodnej, Krzemiennej, Zielnej

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj

4. Klauzula informacyjna RODO

5. Załączniki w wersji word

6. Informacja z otwarcia ofert