logo
logo bip

Modernizacja (remont) dróg gminnych w Borówcu: ul. Leśna Polana, ul. Jęczmienna, ul. Karmelowa, ul. Spółdzielcza


Informacja o unieważnieniu przetargu

Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wspólnej w Szczytnikach na odcinku od ul. Cichej do działki ewid. nr 102


Informacja o unieważnieniu przetargu

Zadanie nr 1: Przebudowa chodnika w ul. Mickiewicza w Kórniku na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Stodolnej, Zadanie nr 2: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wspólnej w Szczytnikach na odcinku od ul. Cichej do działki ewid. nr 102


Informacja o unieważnieniu części 2 postępowania