logo
logo bip
Unieważnienia przetargów 2010

Wykonanie remontu drogi gminnej ulicy Grabowej na osiedlu Północnym w miejscowości Kamionki

Wykonanie chodnika (ETAP I) na długości 655,40 m wzdłuż drogi powiatowej 2468P – ulicy Głównej w miejscowości Biernatki

Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu nawierzchni ulicy Poznańskiej w Kórniku na odcinku 462,00 m

Informacja o unieważnieniu postepowania na Zadanie nr 1: remont chodnika wraz z istniejącymi wjazdami ul. Strażacka w miejscowości Czmoń.Zadanie nr 2: remont chodnika wraz z istniejącymi wjazdami w miejscowości Radzewo.

Informacja o unieważnieniue postępowania na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Czmoniec gm. Kórnik- etap II

Informacja o unieważnieniu postepowania na wykonanie remontu nawierzchni ulicy Poznańskiej w Kórniku na odcinku 462,00 m

Informacje o unieważnieniu postępowania na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Czmoniec gm. Kórnik- etap II

Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu nawierzchni jezdni na drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Ks. Szczepana Janasika, ul. Mikołajczyka, ul. Wójkiewicza w miejscowości Kórnik-Bnin