logo
logo bip
Rozstrzygnięcia przetargów 2010

Profilowanie i utwardzanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych naturalnych i ulepszonych na terenie miasta i gminy Kórnik w roku 2011

Budowa chodnika przy ul. Piaskowej w miejscowości Kórnik-Bnin

Remont chodnika wraz z istniejącymi wjazdami w miejscowości Radzewo

Wykonanie chodnika (ETAP I) na długości 655,40 m wzdłuż drogi powiatowej 2468P – ulicy Głównej w miejscowości Biernatki

Dostawa i montaż sprzętu Cardio do Centrum Rekreacji i Sportu w Kórniku

Dostawa i montaż sprzętu izotonicznego do Centrum Rekreacji i Sportu w Kórniku

Wykonanie remontu chodnika strona prawa i lewa w ulicy Działyńskich w miejscowości Kórnik

Wyposażenie w meble pomieszczeń w Centrum Rekreacji i Sportu w Kórniku

Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy NZOZ - ulica Poznańska w miejscowości Kórnik

Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej ulicy Biernackiej w miejscowości Kórnik-Bnin

Informacja o rozstrzygnięciu przeatrgu na budowę miejsc postojowych przy ul. Jeziornej w Kórniku-Bninie

Budowa nawierzchni jezdni na ulicy Mieczewskiej w miejscowości Kamionki na odcinku od drogi powiatowej – ul. Poznańskiej do osiedla Przy Lesie

Wykonanie uciąglenia ulicy Kasztanowej w miejscowości Błażejewko

Informacja o wyniku przetargu na wykonanie remontu nawierzchni jezdni na drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Ks. Szczepana Janasika, ul. Mikołajczyka, ul. Wójkiewicza w miejscowości Kórnik-Bnin

Wykonanie remontu drogi gminnej ulicy Dworcowej w miejscowości Robakowo

Utrzymanie dróg o nawierzchniach gruntowych naturalnych i ulepszonych na terenie miasta i gminy Kórnik w roku 2010

Utrzymanie dróg bitumicznych, poboczy, chodników na terenie gminy Kórnik w roku 2010

Mechaniczne profilowanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych naturalnych i ulepszonych na terenie miasta i gminy Kórnik, o pow. ok. 800.000,00 m 2