logo
logo bip

Przebudowa ul. Leśnej w Robakowie


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa ulicy Wodnej w Kórniku


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Modernizacja drogi gminnej ulicy Grabowej w miejscowości Kamionki


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Modernizacja ulic: J. Świgonia, Kwiatowa, Słoneczna i ul. Leśna w miejscowości Dziećmierowo


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Modernizacja drogi wewnętrznej ulicy Krętej w miejscowości Dachowa


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa chodnika w ciągu ulic Szerokiej i Wiejskiej w Robakowie


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa chodnika w ciągu ul. Pisarskiej w Koninku na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Radiowej oraz w ciągu ul. Wspólnej w Szczytnikach na odcinku od budynku OSP do działki nr ewid. 102


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Modernizacja dróg gminnych ulicy Szafirowej (etap I i etap II) i ulicy Bukowej w miejscowości Kamionki


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Budowa chodnika w ciągu Alei Flensa w Kórniku


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Modernizacja drogi gminnej ulicy Kempingowej na odcinku od ul. Ładnej do ul. Szkolnej w miejscowości Borówiec


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi gminnej nr 332013P na odcinku od przejazdu kolejowego do działki nr ewid. 39 w miejscowości Runowo


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Modernizacja ulicy Grzybobranie w miejscowości Borówiec


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA