logo
logo bip

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Kórnik - Sektor II

Informacja o złożonych ofertach - PDF

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Kórnik - Sektor I

Informacja o złożonych ofertach - PDF

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Kórnik - Sektor II


 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy word
 4. Zał. nr 2 - JEDZ word
 5. Zał. nr 3 - wykaz usług word
 6. Zał.nr 4  - wykaz narzędzi word
 7. Zał. nr 5  - wzór umowy

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Kórnik - Sektor I


 1. Ogłoszenie 
 2. SIWZ   
 3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy word
 4. Zał. nr 2 - JEDZ word
 5. Zał. nr 3  - wykaz usług word
 6. Zał. nr 4 - wykaz narzędzi word
 7. Zał. nr 5 - wzór umowy

Przebudowa ulicy Wodnej w Kórniku

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przebudowa ulicy Leśnej w Robakowie


 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word

Modernizacja ulicy Jodłowej, Kasztelana Jarosta i ulicy Sosnowej w miejscowości Kórnik


 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word

Modernizacja drogi gminnej ulicy Grabowej w miejscowości Kamionki


 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word 

Modernizacja drogi wewnętrznej ulicy Krętej w miejscowości Dachowa

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SWIZ w wersji word
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  

Modernizacja ulic: J. Świgonia, Kwiatowa, Słoneczna i ul. Leśna w miejscowości Dziećmierowo


 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 

Budowa chodnika w ciągu ul. Pisarskiej w Koninku na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Radiowej oraz w ciągu ul. Wspólnej w Szczytnikach na odcinku od budynku OSP do działki nr ewid. 102


 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word 

Kompleksowa dostawa gazu wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Kórnik oraz jej jednostek w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.


 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy
 5. Załącznik nr 2a do SIWZ - kalkulator do oferty
 6. Załącznik nr 3 do SIWZ - jednolity europejski dokument zamówienia
 7. Załącznik nr 4 do SIWZ - ośw. dotyczące grupy kapitałowej
 

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na bibliotekę w Kórniku przy ulicy Rynek 16 wraz z infrastrukturą towarzyszącą


 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Opis przedmiotu zamówienia-zał. nr 6
 5. Odp.do zap. oferentów 1 
 6. Odp. do zap. oferentów 2
 7. SPROSTOWANIE 
 8. SPROSTOWANIE

Budowa chodnika w ciągu Alei Flensa w Kórniku

 
 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word 
 5. Opis przedmiotu zamówienia

Budowa chodnika w ciągu ulic Szerokiej i Wiejskiej w Robakowie

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Poprawiony formularz oferty pkt. II.2) dopisany termin płatności
 6. Przedmiar robót
       INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przebudowa drogi gminnej nr 332013P na odcinku od przejazdu kolejowego do działki nr ewid. 39 w miejscowości Runowo


 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Poprawiony formularz oferty pkt II.2) dopisany termin płatności

Modernizacja drogi gminnej ulicy Kempingowej na odcinku od ul. Ładnej do ul. Szkolnej w miejscowości Borówiec


 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Poprawiony formularz oferty pkt II. 2) dopisany termin płatności

Modernizacja dróg gminnych ulicy Szafirowej (etap I i etap II) i ulicy Bukowej w miejscowości Kamionki


 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Poprawiony formularz oferty pkt .II.2) dopisany termin płatności
 6. Odp. do zap. oferentów 1

Modernizacja ulicy Jodłowej, Kasztelana Jarosta i ulicy Sosnowej w miejscowości Kórnik

 

 

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj 
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Poprawiony formularz oferty pkt. II ppkt.2) dopisany termin płatności 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

  

Modernizacja ulic: J. Świgonia, Kwiatowa, Słoneczna i ul. Leśna w miejscowości Dziećmierowo

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 6. Poprawiony formularz oferty pkt II. 2)dopisany termin płatności
 7. Odp. do zap. oferentów 1
 8. Informacja z otwarcia ofert

Modernizacja ulicy Grzybobranie w miejscowości Borówiec

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumnetacja projektowa dostępna tutaj
 4.  Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Remont i przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 2476P w miejscowości Runowo gm. Kórnik

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową dostępny tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Odp. do zap.oferentów 1

Budowa placu zabaw dla dzieci i terenu rekreacyjnego dla dorosłych przy ul. Rybackiej w miejscowości Błażejewo

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word 
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 6. Modyfikacja SIWZ

Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej ulicy Leśnej i Łąkowej w miejscowości Szczodrzykowo

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word

Budowa placu zabaw dla dzieci i terenu rekreacyjnego dla dorosłych przy ulicy Rybackiej w miejscowości Błażejewo

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word

Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej ulicy Podgórnej w miejscowości Robakowo

 1. Ogłoszenie 
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word

Budowa odwodnienia na os. Międzylesie w Szczytnikach (etap II)

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową dostępny tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Odp. do zap. oferentów 1

Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją przetargową dostępny 
 4. tutaj
 5. Załączniki do SIWZ w wersji word
 6. Odp. do zap. oferentów 1 

Przebudowa ulicy Szerokiej w Robakowie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej

1. Ogłoszenie 

2. SIWZ

 3. Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową dostępny tutaj 

4. Załączniki do SIWZ w wersji word 

Budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy - gimnazjum (etap II) i przedszkole wraz ze żłobkiem (etap III) wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamionki gmina Kórnik

 1. Ogłoszenie 
 2. SIWZ
 3. Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową dostępny tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Odp. do zap. oferentów 1 
 6. Odp. do zap.oferentów 2
 7. Odp. do zap. oferentów 3
 8. Załącznik do odp.nr 3- 1205_PW_K_B06_A
 9. Załącznik do odp.nr 3- EL1 - Legenda symboli
 10. Załącznik do odp.nr 3- dotyczy pytania 29
 11. Odp. do zap. oferentów 4
 12. Odp. do zap. oferentów 5

Budowa wiaty piknikowej i placu zabaw w Kamionkach przy ul. Mieczewskiej

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową dostępny tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word

Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ulicy Dworcowej w miejscowości Kórnik

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word

Bieżące utrzymanie dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2016 roku

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. STWiOR
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word

Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 7 w Kórniku

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kempingowej w Borówcu

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową dostępny tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
Odp. do zap.oferentów 1

Budowa oświetlenia drogowego ul. Cicha, Poprzeczna, Pogodna, Boczna, Księżycowa i Słoneczna gmina Kórnik

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ w wersji word
 4. Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową dostępny tutaj  
 5. Odp. do zap. oferentów 1 

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kórnik (Sektor II)

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki-uchwały tutaj
 4. Formularz oferty-word
 5. Oświadczenie-word
 6. Oświadczenie-word
 7. Lista podmiotów-word
 8. Wzór umowy-word

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kórnik - Sektor I

 1. Ogłoszenie 
 2. SIWZ
 3. Załączniki-uchwały dostępne tutaj
 4. Formularz oferty-word
 5. Oświadczenie-word
 6. Oświadczenie-word
 7. Lista podmiotów-word
 8. Wzór umowy-word

Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach naturalnych i ulepszonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2016 roku

 1. Ogłoszenie 
 2. SIWZ
Przedmiar robót i STWiOR dostępny tutaj 
Odp.do zap.oferentów 1