logo
logo bip

13 Budowa dróg obejmujących ulice Witosa, Kanałową, Michałowskiego w Kórniku, wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową infrastruktury technicznej

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu