logo
logo bip

56 Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków, oraz przyłączami w obrębach Robakowo, Gądki, Żerniki i Dachowa gm. Kórnik

Informacja o unieważneniu przetargu

44 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z peryferiami - 4

 

Informacja o unieważneiniu przetargu

Budowa ul. Krauthofera w Kórniku-Bninie

Informacja o unieważnieniu przetargu

Budowa świetlicy w Prusinowie

Informacja o unieważnieniu przetargu

Zaprojektuj wybuduj budowa ścieżki rowerowej

Zaprojektuj wybuduj budowa ścieżki rowerowej na odc. od Dziećmierowa do Szczodrzykowa wraz z parkingiem dla samochodów osob. PARK&RIDE i parkingiem dla rowerów BIKE& RIDE

Informacja o unieważnieniu przetargu

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z peryferiami - 3


Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 2

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z peryferiami na zadanie nr 2 i 3


Informacja u unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 2 i 3

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kempingowej w Borówcu

 

Informacja o unieważnieniu przetargu 

Przebudowa dróg...zad.1,2,3,5,6


Informacja o unieważnieniu zadania 1,2,3,5,6

Budowa ulicy Krauthofera w Kórniku - Bninie


Informacja o unieważnieniu przetargu

"Zaprojektuj - wybuduj" obejmujący "budowę ścieżki rowerowej na odcinku od Dziećmierowa do Szczodrzykowa w ciągu drogi gm. nr 329017P, ul. Kolejowej oraz dr. wojew. nr 434 wraz z parkingiem dla samochodów osob. PARK&Ride i parkingiem dla rowe


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Budowa chodnika przy ulicy Szerokiej w Robakowie (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Topolowej)


Informacja o unieważnieniu przetargu

Przedmiot zamówienia w formule "zaprojektuj - wybuduj" obejmujący "budowę ścieżki rowerowej na odcinku od Dziećmierowa do Szczodrzykowa wraz z parkingiem dla samochodów osobowych PARK&RIDE i parkingiem dla rowerów BIKE&RIDE


Informacja o unieważnieniu przetargu

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z peryferiami


 Informacja o unieważnieniu przetargu

Budowa chodnika przy ulicy Nowina w Dachowie i Robakowie


Informacja o unieważnieniu przetargu

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Celichowskiego w Kórniku


Informacja o unieważnieniu przetargu

Przystosowanie placówki oświatowej w Robakowie do funkcjonowania szkoły podstawowej - remont pomieszczeń


Informacja o unieważnieniu przetargu

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kempingowej w Borówcu


Informacja o unieważnieniu przetargu

Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ulicy Dworcowej w miejscowości Kórnik


Informacja o unieważnieniu przetargu

Modernizacja ulicy Plac Browarowy i ulicy Harcerskiej w Kórniku wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu sportowo - rekreacyjnego


Informacja o unieważnieniu przetargu

Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach naturalnych i ulepszonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2017 roku


Informacja o unieważnieniu przetargu