logo
logo bip

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego ? Przedmiot zamówienia w formule ?zaprojektuj - wybuduj? obejmujący ?budowę ścieżki rowerowej na odcinku od Dziećmierowa do Szczodrzykowa w ciągu drogi gminnej nr 329017P, ul. Kolejowej oraz drogi wojewódzkiej nr 434 wraz z parkingiem dla samochodów osobowych PARK&Ride i parkingiem dla rowerów BIKE&RIDE przy dworcu kolejowym w Kórniku?

 

Informacja o roztrzygnięciu przeatrgu