logo
logo bip

Przebudowa pasa drogowego ul. Śremskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od dz. nr ewid. 458 do dz. nr ewid. 450/5 (Kórnik, obręb Błażejewko)

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Budowa świetlicy w Prusinowie

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

49 Zaprojektuj wybuduj budowa ścieżki rowerowej

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego ? Przedmiot zamówienia w formule ?zaprojektuj - wybuduj? obejmujący ?budowę ścieżki rowerowej na odcinku od Dziećmierowa do Szczodrzykowa w ciągu drogi gminnej nr 329017P, ul. Kolejowej oraz drogi wojewódzkiej nr 434 wraz z parkingiem dla samochodów osobowych PARK&Ride i parkingiem dla rowerów BIKE&RIDE przy dworcu kolejowym w Kórniku?

 

Informacja o roztrzygnięciu przeatrgu

46 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z peryferiami - 5

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

54 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernatki przy ulicach: Laskowej, Wiatrakowej, Dębieckiej i Rolnej

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

51 Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach naturalnych i ulepszonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2017 roku

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

52 Budowa ul. Krauthofera w Kórniku-Bninie

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

45 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kromolice

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

42 Przebudowa dróg...zadania od 1 -5

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

40 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku ? Bninie przy ul. Armii Krajowej 11

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z peryferiami - 3

 

Informacja o roztsrzygnięciu przetargu

Przebudowa drogi powiatowej nr 2472P w zakresie budowy chodnika przy ulicy Konarskiej i Zwierzynieckiej od nieruchomości nr 425/2 do nr 318 w Kórniku - Bninie


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Zadanie nr 4: Przebudowa ulicy Cynamonowej w miejscowości Kamionki


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z peryferiami - 2


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zadanie 1
 
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zadanie 2 i 3 

Budowa chodnika przy ul. Nowina w Dachowie i Robakowie


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Wymiana nawierzchni boiska sportowego w Radzewie


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Przebudowa ulicy Granicznej na odcinku od ulicy Maślakowej do ulicy Spółdzielczej w miejscowości Borówiec


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Parkowej w Kórniku


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Zakup, dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia do szkoły podstawowej w Kamionkach


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczodrzykowo


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Zakup, dostawę i montaż urządzeń placu zabaw dla przedszkola i żłobka w Kamionkach


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kórniku

 

 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Zakup, dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia do przedszkola i żłobka w Kamionkach


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Modernizacja ulicy Plac Browarowy i ulicy Harcerskiej w Kórniku wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu sportowo - rekreacyjnego


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Budowa ulicy Tęczowej w miejscowości Robakowo


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Czmoń


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku Biblioteki Publicznej w Kórniku - Bninie


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczodrzykowie


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Bieżące utrzymanie dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2017 roku


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Utwardzenie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych naturalnych i ulepszonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w roku 2017


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Mechaniczne wbudowanie tłucznia granitowego na drogach gminnych o nawierzchniach gruntowych naturalnych i ulepszonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w roku 2017


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych naturalnych i ulepszonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2017 roku


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Przebudowa ulicy Nowej i ulicy Ogrodowej w miejscowości Robakowo


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Przebudowa ulicy Jodłowej, Kasztelana Jarosta i ulicy Sosnowej w miejscowości Kórnik


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
Poprawiona informacja o rozstrzygnięciu przetargu
 

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kórnik - Sektor II


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kórnik - Sektor I


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu