logo
logo bip
 
  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową, przedmiarami robót i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót dostępny tutaj
  4. Załączniki do SIWZ w wersji word
  5. Odp. do zapytań oferentów 1
  6. Odp. do zapytań ofernetów 2
  7. Odp. do zapytań oferentów 3
  8. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT